Woordenboeken

Info

Limburg kent een lange traditie wat betreft lokale dialectwoordenboeken. De eerste dialectwoordenboeken werden al in de negentiende eeuw gepubliceerd. Inmiddels is de woordenschat van talloze dialecten in een woordenboek vastgelegd.

De woordenschat van een dialect werd van oudsher beschreven in gedrukte woordenboeken. Deze uitgaven werden vooral in de lokale kring verspreid. Dankzij internet kan de beschikbaarheid van dit soort publicaties sterk worden vergroot: iedereen kan de woordenboeken immers dan van achter zijn computer raadplegen. Bovendien zijn er via internet uitgebreide zoek- en sorteerfuncties beschikbaar en kan er van audiovisuele middelen, bijvoorbeeld geluid, gebruik gemaakt worden.

Tegen deze achtergrond hebben de provinciale streektaalfunctionaris en de Werkgroep Thoears Woeardebook het initiatief genomen, om een website te ontwikkelen die de mogelijkheid biedt de inhoud van lokale dialectwoordenboeken in digitale vorm te presenteren. Als extra optie kan van de dialectwoorden ook de uitspraak beluisterd worden. Het project werd ondersteund door de Raod veur ’t Limburgs, Veldeke-Limburg, het Huis voor de Kunsten Limburg en de Provincie Limburg

Het eerste woordenboek dat in gedigitaliseerde vorm op deze website beschikbaar is, is het Thoears Woeardebook. De website biedt ook andere Limburgse woordenboeken de mogelijkheid om hun dialectmateriaal te digitaliseren en op deze wijze aan een groot publiek ter beschikking te stellen. Hoe meer woordenboeken worden toegevoegd, hoe omvangrijker de gegevensbank met Limburgs taalmateriaal wordt die geraadpleegd kan worden.

Wilt u meer informatie over de manier waarop u uw verzamelde dialectmateriaal op deze website kunt plaatsen, neem dan contact op met de streektaalfunctionaris, tel. 0475-399280 of e-mail tvdwijngaard@hklimburg.nl